UMOWA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja: 1 czerwca 2024 r.

Określenia „Firefly”, „my”, „nas”, „nasz” i „grupa firm Firefly” używane w tej Polityce prywatności oznaczają firmę Firefly Studios Limited oraz jej podmioty zależne, oddziały, filie lub firmy będące współwłasnością firmy Firefly Holdings Limited lub będące pod jej kontrolą. Określenia „Użytkownik” i „jego”, „mu” używane w niniejszej Polityce prywatności oznaczają dowolnego użytkownika naszych witryn internetowych lub naszych usług.

Określenie „Dane osobowe” odnosi się do dowolnych informacji mających związek z określoną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), art. 4(1)(1)

 1. Wprowadzenie do Polityki prywatności

Jesteśmy zobowiązani do zachowania poufności informacji przekazanych nam przez Użytkownika. Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady postępowania w kwestii danych osobowych gromadzonych przez nas bezpośrednio i/lub przez nasze witryny internetowe, gry i usługi w zgodzie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). W rozumieniu RODO firma Firefly Holdings Limited jest „kontrolerem danych”.

Należy pamiętać, że udostępniając nam swoje Dane osobowe ręcznie lub w formie elektronicznej i/lub korzystając z naszych witryn internetowych i/lub usług, Użytkownik zezwala nam na ich przetwarzanie i/lub udostępnianie grupie firm Firefly na warunkach i w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

 1. Powiadomienia o zmianach w Polityce prywatności

Stale udoskonalamy nasze sposoby komunikacji oraz dodajemy nowe funkcje i opcje w naszych witrynach internetowych, naszych grach i świadczonych przez nas usługach. Z powodu tych zmian, zmian w prawodawstwie i postępu technologii, nasz sposób postępowania z danymi będzie się od czasu do czasu zmieniał. Jeśli nasz sposób postępowania z danymi ulegnie jakiejś zmianie, powiadomimy o nich Użytkownika na tej stronie. Zachęcamy do regularnego sprawdzania niniejszej Polityki prywatności.

 1. Polityka ochrony danych

Przetwarzamy dane osobowe graczy w celu: zapewnienia dostępu do naszych gier online, produkcji nowych gier oraz ulepszania istniejących gier, aby lepiej działały na różnych urządzeniach. Przetwarzanie to jest warunkiem koniecznym realizacji naszej umowy z graczami, a produkowanie nowych gier i ulepszanie istniejących w celu lepszego działania na różnych urządzeniach jest w zgodzie z naszymi uzasadnionymi interesami handlowymi.

Dane osobowe przetwarzamy także w celu ochrony bezpieczeństwa i integralności naszych baz danych, a zwłaszcza w celu zapobiegania oszustwom oraz przedsięwzięcia środków ostrożności zapewniających ochronę przed odpowiedzialnością prawną. Przetwarzanie to pozostaje w zgodzie z naszymi uzasadnionymi interesami handlowymi, których celem jest ochrona bezpieczeństwa i integralności naszych gier i spełnienie potencjalnych wymogów prawnych.

W naszym uzasadnionym interesie leży, aby dbać o nowoczesność technologiczną naszych gier i zapewniać wysoką jakość usług ich użytkownikom. W naszym uzasadnionym interesie leży również ochrona naszej firmy oraz innych graczy przed oszukańczą działalnością.

Gromadzimy następujące dane o Użytkowniku:

Dane dostarczane przez Użytkownika.

Dane gromadzone przez nas automatycznie.

Dane, które gromadzimy za pomocą plików cookie oraz podobnych technologii (więcej poniżej)

Powody gromadzenia przez nas danych Użytkownika

Umożliwienie działania Usługi.

Realizacja umowy – w tym celu przetwarzamy niezbędne dane, aby:

Dalsze dostosowywanie Usługi do potrzeb naszych graczy.

Świadczenie doskonałej Usługi naszym graczom – w tym celu w naszym uzasadnionym interesie leży gromadzenie i przetwarzanie niezbędnych danych, aby:

Dbałość o bezpieczeństwo i uczciwość w ramach Usługi.

W celu zapewnienia bezpiecznej i uczciwej Usługi wraz z jej funkcjami społecznościowymi oraz walki z oszustwami, a także zagwarantowania innych dopuszczalnych sposobów korzystania z Usługi, w naszym uzasadnionym interesie leży ochrona niezbędnych danych, aby:

Analizowanie, profilowanie i segmentowanie.

W przypadku wszystkich wyżej wymienionych sytuacji i celów możemy analizować, profilować i segmentować wszystkie gromadzone dane.

Nie gromadzimy danych szczególnego rodzaju, tj. danych na temat zdrowia, rasy, wyznania, przekonań politycznych i orientacji seksualnej.

Rozumiemy, że tego typu informacje mogą się znaleźć w wiadomościach przesyłanych w grze, ale do tego nie zachęcamy.

Będziemy udostępniać dane osobowe innym firmom z naszej grupy, czyli: Firefly Studios Inc. oraz Firefly Studios Ltd.

Firma Firefly Studios Inc. jest zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych. Mamy podpisane umowy z przedsiębiorstwem stosującym wzorcowe klauzule UE zalecane w celu ochrony danych osobowych obywateli UE w przypadku przekazywania tych danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Przekazujemy również dane firmom, które dostarczają nam usługi, takim jak MailChimp i Amazon Web Services. Obie te firmy przestrzegają przepisów Data Privacy Framework (DPF) w Stanach Zjednoczonych. Przepisy te dotyczą ochrony danych osobowych, a ich treść jest zbliżona do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) obowiązującego w Unii Europejskiej.

Obecnie przechowujemy dane dotyczące graczy tak długo, jak ich konta pozostają aktywne. Usuwamy wszystkie dane osobowe, w tym adresy IP, adresy e-mail itd., jeśli konto nie było używane przez trzy (3) lata.

 1. Gromadzenie anonimowych informacji poprzez nasze witryny internetowe

Oprócz informacji gromadzonych przez nas w sposób opisany powyżej wykorzystujemy technologię do gromadzenia anonimowych informacji o użytkowaniu naszych witryn internetowych. Na przykład używamy technologii, by śledzić, które podstrony naszych witryn internetowych są odwiedzane przez użytkowników. Tej samej technologii używamy, by stwierdzić, z jakiej przeglądarki internetowej korzystają odwiedzający. Technologia ta nie identyfikuje Użytkownika jako osoby, a jedynie umożliwia nam tworzenie statystyk na temat odwiedzających oraz tego, jak korzystają z naszych witryn internetowych.

Używamy tych anonimowych danych do podnoszenia jakości treści i funkcjonalności naszych witryn internetowych, poczty e-mail oraz by lepiej zrozumieć naszych klientów i odwiedzających, a także by ulepszyć oferowane przez nas usługi.

 1. Pliki cookie

Plik cookie to niewielki element danych przesyłany do przeglądarki internetowej Użytkownika i zapisywany na dysku twardym na jego komputerze. Firma Firefly używa plików Cookie do gromadzenia informacji dotyczących wizyt Użytkownika w celu zapewnienia lepszej obsługi podczas korzystania z naszych witryn internetowych oraz gier obsługiwanych przez firmę Firefly. Plik cookie może służyć do gromadzenia informacji, takich jak hasło lub np. informacji, że Użytkownik już jest zarejestrowany. Umożliwia to usprawnienie przyszłych działań Użytkownika, co pozwoli zaoszczędzić czas poświęcany zwykle na wprowadzanie takich informacji, jak hasło lub dane rejestracyjne.

Można zablokować pliki cookie, włączając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Należy jednak mieć świadomość, że takie działanie może uniemożliwić dostęp do niektórych obszarów naszych witryn internetowych. Jeśli Użytkownik nie ustawił blokowania plików cookie w przeglądarce, system będzie używać plików cookie podczas logowania w naszych witrynach internetowych.

 1. Adres IP

Adres IP to kod liczbowy identyfikujący komputer Użytkownika w sieci lub, w tym przypadku, w Internecie. Możemy śledzić adres IP Użytkownika w celach związanych z bezpieczeństwem, śledzeniem odwiedzin na stronach, zarządzaniem naszymi witrynami internetowymi lub usługami, w celu zapobiegania nadużyciom na naszych serwerach gier lub by gromadzić obszerne dane demograficzne, np. w celu ustalenia, ilu z użytkowników odwiedzających nasze witryny jest spoza Wielkiej Brytanii.

Możemy również wyszukiwać adresy IP w celu ustalenia, za pośrednictwem której domeny łączy się Użytkownik (np. aol.com, yourcompany.com), aby precyzyjniej ustalić dane demograficzne związane z naszymi użytkownikami.

 1. Ujawnianie danych osobowych Użytkownika

Nie udostępniamy, nie sprzedajemy ani nie rozpowszechniamy danych osobowych naszych użytkowników niepowiązanym stronom trzecim, chyba że zaistnieją podane niżej, ograniczone warunki:

 1. Dzieci

Firma Firefly nie kieruje swoich stron internetowych, gier, silników gier ani aplikacji do dzieci (czyli zazwyczaj osób poniżej trzynastego roku życia w zależności od miejsca, w którym przebywa Użytkownik). Poza tym nie gromadzimy umyślnie danych osobowych dotyczących dzieci za pośrednictwem naszych stron internetowych, gier, silników gier lub aplikacji. Jeżeli Użytkownik jest rodzicem lub opiekunem dziecka i uważa, że nieumyślnie uzyskaliśmy dane osobowe jego dziecka, prosimy o kontakt z nami zgodnie z instrukcjami w sekcji KONTAKT Z NAMI niniejszej Polityki prywatności, a my usuniemy te dane z naszych zasobów.

 1. Spójność i bezpieczeństwo danych

Staramy się zachować wiarygodność, ścisłość, kompletność i aktualność danych osobowych przechowywanych w naszych bazach danych oraz chronić poufność i bezpieczeństwo tych baz. Środki bezpieczeństwa stosowane w naszych witrynach internetowych i w systemach komputerowych mają na celu chronienie przed utratą, niewłaściwym użyciem oraz zmienianiem danych, które użytkownicy nam przekazują. Przechowujemy dane osobowe użytkowników tak długo, jak jest to uzasadnione dla celów, dla których zostały zgromadzone lub zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi albo naszą polityką przechowywania danych. Mimo iż dołożymy wszelkich starań, by zapewnić ochronę poufności danych użytkowników, nie można zapewnić ich całkowitego bezpieczeństwa podczas przesyłania ich przez Internet. Zgodnie z powyższym nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek danych użytkowników z powodu błędów w transmisji, nieupoważnionego dostępu stron trzecich lub innych przyczyn pozostających poza naszą kontrolą.

 1. Łącza do innych witryn internetowych

W naszych witrynach internetowych i w usługach mogą znaleźć się hiperłącza do witryn internetowych, które nie są obsługiwane przez nas. Tego rodzaju hiperłącza są podawane użytkom wyłącznie w celach informacyjnych oraz by zapewnić im wygodę, co nie oznacza, że popieramy działania przedstawiane w tych witrynach internetowych stron trzecich, ani że jesteśmy jakoś związani z obsługą tych witryn. Nie kontrolujemy tych witryn internetowych i nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące tam praktyki ochrony danych i prywatności. Stanowczo zachęcamy użytkowników do zapoznania się z polityką prywatności przed skorzystaniem ze strony lub przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych.

W naszych witrynach internetowych znajdują się hiperłącza do innych stron. Możemy korzystać z technologii śledzenia, by ustalić, jak często użytkownicy klikają te łącza oraz które strony przedstawiane w naszych witrynach internetowych wyświetlają. Przypominamy, że ta technologia nie umożliwia identyfikowania osób. Dzięki niej możemy po prostu gromadzić dane statystyczne dotyczące używania tych hiperłączy.

 1. Przesyłanie danych za granicę

Możemy przesyłać dane osobowe pomiędzy członkami grupy firm Firefly, a naszymi biurami oraz stronami trzecimi zajmującymi się przetwarzaniem, które mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) i przechowywać tam te dane. Jeśli dane osobowe użytkowników zostaną przesłane poza EOG i tam będą przechowywane, zadbamy o to, żeby odbiorca wyraził zgodę na zapewnienie poufności tych informacji i przechowywał je w bezpieczny sposób, zgodnie z wymogami GDPR.

Przekazując nam swoje dane osobowe, Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie, przesyłanie i przechowywanie w sposób wyjaśniony w niniejszej części.

 1. Rezygnacja z subskrypcji

Mamy nadzieję, że Użytkownik będzie zadowolony z naszych usług. Jeśli Użytkownik nie chce już otrzymywać od nas informacji i pragnie zostać usunięty z naszej listy mailingowej, prosimy o kliknięcie w link w celu rezygnacji z subskrypcji – znajduje się on na końcu wszystkich wysyłanych przez nas informacji marketingowych lub promocyjnych. Link służący do rezygnacji z subskrypcji daje Użytkownikowi możliwość wycofania zgody na przesyłanie tego rodzaju informacji w przyszłości. Należy pamiętać, że rezygnacja z otrzymywania od nas informacji dotyczących naszych produktów i usług może nie być korzystna. Użytkownik może na przykład nie uzyskać informacji o prowadzonych przez nas promocjach lub nowościach w naszej usłudze.

 1. Prawo właściwe

Niniejsza Polityka prywatności jest częścią zasad i warunków Regulaminu udostępniania naszych produktów i usług (wraz z Regulaminem serwisu https://fireflyworlds.com/terms-of-use-pl/) i w związku z tym prawem właściwym jest prawo angielskie. Użytkownik zgadza się na przekazanie wszelkich sporów wynikłych z korzystania przez niego z naszych witryn internetowych i usług pod wyłączną jurysdykcję sądów angielskich.

 1. Opinie

Komentarze dotyczące niniejszej Polityki prywatności są mile widziane. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tej Polityki prywatności lub dowolnego elementu naszej usługi, zapraszamy do kontaktu pod adresem dataprotection@fireflyworlds.com

Odwiedzając witryny internetowe firmy Firefly oraz korzystając z naszych usług internetowych, Użytkownik potwierdza, że zaakceptował naszą Politykę prywatności. Jeśli Użytkownik nie akceptuje niniejszej Polityki prywatności, nie powinien odwiedzać naszych witryn internetowych ani korzystać z naszych usług internetowych.

 1. Wykluczeni gracze

Jeżeli Użytkownik został wykluczony z gry, oznacza to, że zgodnie z naszymi warunkami i zasadami postanowiliśmy wykluczyć Użytkownika z naszej gry, aby zapobiec oszustwu i ukrócić antyspołeczne zachowanie.

Takie działanie leży w uzasadnionym interesie firmy Firefly i służy spełnieniu zobowiązań prawnych dotyczących zapobiegania oszustwom, co z kolei leży w naszym dozwolonym interesie, aby chronić nas oraz innych graczy przed oszukańczym i antyspołecznym postępowaniem.

Jeżeli Użytkownik został wykluczony z Gry, zastosowanie mają następujące przepisy.

Zachowamy zaszyfrowaną wersję adresu e-mail Użytkownika wyłącznie w celu uniemożliwienia temu Użytkownikowi założenia nowego konta w grze. Nie będziemy mieć dostępu do tego adresu e-mail, w związku z czym nie będzie mógł on zostać użyty w jakimkolwiek innym celu.

Jeżeli zachowanie Użytkownika doprowadziło do trwałego wykluczenia z naszej gry, niniejsze dane będą przechowywane bezterminowo, ponieważ musimy je zachować w celu egzekwowania wykluczenia.

 1. Prawa Użytkownika dotyczące ochrony danych

Użytkownik ma prawo poprosić o kopię danych osobowych, które przechowujemy i które są z nim związane. Jeżeli Użytkownik sądzi, że przechowywane przez nas dane na jego temat są błędne lub wprowadzające w błąd, ma wówczas prawo poprosić o ich poprawienie, o ile potrafi dowieść, że dane te są błędne. W określonych okolicznościach Użytkownik może również poprosić o usunięcie związanych z nim danych osobowych – w takich sytuacjach nie będziemy wymagać spełnienia wymogów prawnych. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu z racji tego, że wywołuje ono u Użytkownika szkody i dolegliwości, a także w określonych okolicznościach ma prawo odebrać kopię swoich danych osobowych w formie elektronicznej.

Nie prowadzimy przetwarzania danych w oparciu o zgodę. Zapewniamy niniejszą informację o polityce prywatności, która wyjaśnia sposób, w jaki wykorzystujemy dane osobowe, oraz podstawy, na których się opieramy.

Jeżeli Użytkownik jest niezadowolony ze sposobu, w jaki wykorzystujemy jego dane osobowe lub ze sposobu, w jaki reagujemy na jego prośby dotyczące przestrzegania jego praw dotyczących ochrony danych, może się on skontaktować z Działem ds. Koordynacji Ochrony Danych w firmie Firefly Holdings Limited pod poniższym adresem, przy czym Użytkownik ma również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, komisarza ds. informacji w Biurze komisarza ds. informacji, pod adresem Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

Wszystkie dane osobowe w naszym posiadaniu są tak czy inaczej dostarczane przez naszych graczy. Niektóre dane mogą do nas odcierać niebezpośrednio z serwisów Google Play, i-Tunes firmy Apple, Steam, Azure PlayFab, Microsoft Store oraz od innych dostawców tego typu danych. Uzyskujemy bardzo ograniczoną ilość danych osobowych od stron trzecich. Większość danych osobowych w naszym posiadaniu jest dostarczana bezpośrednio przez Użytkownika, gdy zakłada swoje konto online.

System gry korzysta z mechanizmu zautomatyzowanych decyzji. Zdolność Użytkownika do zakupu waluty obowiązującej w grze jest ograniczona i zależy od czasu spędzonego na rozgrywce – chodzi o zapobieganie oszustwom. Stosujemy również automatyczne wykluczanie kont współdzielących adresy IP, będące w zgodzie z naszymi zasadami gry mającymi na celu uniemożliwienie graczom korzystania z wielu kont.

KONTAKT Z NAMI

W razie pytań dotyczących ochrony danych lub próśb dotyczących problemów z danymi osobowymi Użytkownika prosimy najpierw o kontakt pod poniższym adresem e-mail.

Nazwa kontrolera: Firefly Studios

Adres: Thomas House, 84 Eccleston Square, London SW1V 1PX, United Kingdom

dataprotection@fireflyworlds.com

© 2024 FIREFLY HOLDINGS LIMITED. Wszelkie prawa zastrzeżone.