Polityka prywatności

Określenia „Firefly”, „my”, „nas” i „nasz”, używane w tej Polityce prywatności, oznaczają firmę FireFly Studios Limited oraz jej podmioty zależne, oddziały, filie lub firmy będące współwłasnością firmy FireFly Studios Limited lub będące pod jej kontrolą. Określenia „użytkownik” i „jego”, „mu” używane w niniejszej Polityce prywatności oznaczają dowolnego użytkownika naszych witryn internetowych lub naszych usług.

Określenie „Dane osobowe” odnosi się do informacji, które pozwalają na identyfikację użytkownika, takie jak nazwisko, adres, adres e-mail czy numer telefonu.

1. Wprowadzenie do Polityki prywatności

Jesteśmy zobowiązani do zachowania poufności informacji przekazanych nam przez użytkownika. Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady postępowania w kwestii danych osobowych gromadzonych przez nas bezpośrednio i/lub przez nasze witryny internetowe, w tym przez serwis Stronghold Kingdoms pod adresem pl.strongholdkingdoms.com, gdzie dane te są chronione przez ustawę o ochronie danych z 1998 roku (Data Protection Act — „DPA”). W rozumieniu DPA firma Firefly Studios Limited jest „kontrolerem danych”.

Należy pamiętać, że udostępniając nam swoje Dane osobowe ręcznie lub w formie elektronicznej i/lub korzystając z naszych witryn internetowych i/lub usług, użytkownik zezwala nam na ich przetwarzanie i/lub udostępnianie grupie firm Firefly na warunkach i w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

2. Powiadomienia o zmianach w Polityce prywatności

Stale udoskonalamy nasze sposoby komunikacji oraz dodajemy nowe funkcje i opcje w naszych witrynach internetowych i świadczonych przez nas usługach. Z powodu tych zmian, zmian w prawodawstwie i postępu technologii, nasz sposób postępowania z danymi będzie się od czasu do czasu zmieniał. Jeśli nasz sposób postępowania z danymi ulegnie jakiejś zmianie, powiadomimy o nich użytkownika na tej stronie. Zachęcamy do regularnego sprawdzania Polityki prywatności.

3. Gromadzenie danych osobowych

Użytkownik może udostępnić nam swoje dane osobowe, aby otrzymywać od nas informacje lub korzystać z naszych usług. Informacje są do nas zwykle przesyłane pod jedną lub więcej z następujących postaci: rejestracja w celu uczestniczenia w naszych grach online, odwiedzanie naszych witryn internetowych (obejmuje to dane osobowe związane z ruchem w serwisie, dane osobowe lokalizacji, blogi i inne dane związane z komunikacją osobistą), dane szczegółowe dotyczące transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem naszej witryny oraz realizacji zamówień (w tym subskrypcji naszych gier online i/lub usług), wpisy lub dane rejestracyjne na tablicach ogłoszeniowych/forach, konkursy, ankiety oraz pomoc techniczna lub obsługa klienta. Możemy poprosić użytkownika o podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu oraz o podanie informacji umożliwiających świadczenie usług spersonalizowanych. Informacje, które użytkownik przekazuje ręcznie lub elektronicznie są przechowywane w naszych bazach danych.

Możemy także pozyskać dane osobowe użytkownika od innych firm z grupy Firefly, od naszych usługodawców, przedstawicieli i partnerów biznesowych. W szczególności w sytuacjach, gdy dane osobowe są nam przekazywane przez strony trzecie, do posiadania wymaganego upoważnienia i zgody na ujawnienie takich danych osobowych zobowiązana jest strona przekazująca, a my zapewniamy przetwarzanie takich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Czasem uzupełniamy dostarczone przez użytkownika informacje, korzystając z danych uzyskanych od stron trzecich. Na przykład, jeśli otrzymamy nieprawidłowy kod pocztowy, użyjemy zewnętrznego oprogramowania, by go poprawić.

4. Gromadzenie innych danych

W przypadku niektórych działań możemy poprosić użytkownika o udostępnienie innych, nieosobowych informacji, takich jak nazwa użytkownika, hasło czy nazwa gry, w celu połączenia ich z danymi osobowymi użytkownika. Dodatkowo aplikacja kliencka (oprogramowanie, które należy zainstalować, by uruchomić niektóre nasze gry) lub przeglądarka internetowa mogą przesyłać nam pewne dane geograficzne oraz szczegóły dotyczące komputera użytkownika (wydajność, przetwarzanie danych gry itp.). Możemy wykorzystać te dane do generowania zbiorczych statystyk na temat społeczności graczy, by przekazać takie nieosobowe informacje firmom reklamowym i/lub naszym partnerom. Możemy także używać tych informacji do celów związanych z bezpieczeństwem, spójnością systemu (w tym z zabezpieczeniami przed hakowaniem i oszukiwaniem), ochroną własności intelektualnej lub egzekwowaniem prawa.

Zastrzegamy sobie również prawo do monitorowania i/lub rejestrowania komunikacji prowadzonej z nami przez użytkownika za pomocą poczty tradycyjnej, połączeń głosowych, poczty elektronicznej, czatu lub dowolnego innego sposobu transmisji, w celu kontrolowania jakości, wykrywania oszustw, zapewniania bezpieczeństwa i w innych celach biznesowych. Wszelkie dane osobowe zawarte w tak zarejestrowanych informacjach będą przetwarzane według zasad opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

5. Korzystanie z danych osobowych

Przetwarzamy i przekazujemy dane osobowe użytkownika innym członkom grupy firm Firefly lub innym podmiotom tylko w konkretnych celach i w ograniczonym zakresie. Zwracamy się z prośbą tylko o informacje potrzebne, istotne i niewykraczające poza te cele. Oto niektóre z tych celów:

6. Gromadzenie anonimowych informacji poprzez nasze witryny internetowe

Oprócz informacji gromadzonych przez nas w sposób opisany powyżej wykorzystujemy technologię do gromadzenia anonimowych informacji o użytkowaniu naszych witryn internetowych. Na przykład używamy technologii, by śledzić, które podstrony naszych witryn internetowych są odwiedzane przez użytkowników. Tej samej technologii używamy, by stwierdzić, z jakiej przeglądarki internetowej korzystają odwiedzający. Technologia ta nie identyfikuje użytkownika jako osoby, a jedynie umożliwia nam tworzenie statystyk na temat odwiedzających oraz tego, jak korzystają z naszych witryn internetowych.

Używamy tych anonimowych danych do podnoszenia jakości treści i funkcjonalności naszych witryn internetowych, poczty e-mail oraz by lepiej zrozumieć naszych klientów i odwiedzających, a także by ulepszyć oferowane przez nas usługi.

7. Pliki cookie

Plik cookie to niewielki element danych przesyłany do przeglądarki internetowej użytkownika i zapisywany na dysku twardym na jego komputerze. Firma Firefly używa plików Cookie do gromadzenia informacji dotyczących wizyt użytkownika w celu zapewnienia lepszej obsługi podczas korzystania z naszych witryn internetowych oraz gier obsługiwanych przez firmę Firefly. Plik cookie może służyć do gromadzenia informacji, takich jak hasło lub np. informacji, że użytkownik już jest zarejestrowany. Umożliwia to usprawnienie przyszłych działań użytkownika, co pozwoli zaoszczędzić czas poświęcany zwykle na wprowadzanie takich informacji, jak hasło lub dane rejestracyjne.

Można zablokować pliki cookie, włączając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Należy jednak mieć świadomość, że takie działanie może uniemożliwić dostęp do niektórych obszarów naszych witryn internetowych. Jeśli użytkownik nie ustawił blokowania plików cookie w przeglądarce, system będzie używać plików cookie podczas logowania w naszych witrynach internetowych.

8. Adres IP

Adres IP to kod liczbowy identyfikujący komputer użytkownika w sieci lub, w tym przypadku, w Internecie. Możemy śledzić adres IP użytkownika w celach związanych z bezpieczeństwem, śledzeniem odwiedzin na stronach, zarządzaniem naszymi witrynami internetowymi lub usługami, w celu zapobiegania nadużyciom na naszych serwerach gier lub by gromadzić obszerne dane demograficzne, np. w celu ustalenia, ilu z użytkowników odwiedzających nasze witryny jest spoza Wielkiej Brytanii.

Możemy również wyszukiwać adresy IP w celu ustalenia, za pośrednictwem której domeny łączy się użytkownik (np. aol.com, yourcompany.com), aby precyzyjniej ustalić dane demograficzne związane z naszymi użytkownikami.

9. Ujawnianie danych osobowych użytkownika

Nie udostępniamy, nie sprzedajemy ani nie rozpowszechniamy danych osobowych naszych użytkowników niepowiązanym stronom trzecim, chyba że zaistnieją podane niżej, ograniczone warunki:

W odpowiednich sytuacjach, przed ujawnieniem danych osobowych stronie trzeciej, zgodnie z umową wymagamy od strony trzeciej podjęcia odpowiednich środków ostrożności w celu zapewnienia ochrony danych oraz zachowania zgodności z obowiązującym prawem.

10. Dzieci

Zwracamy uwagę, że w przypadku wszystkich osób, które według lokalnego prawa są nieletnie, od ich rodzica lub opiekuna wymagane jest przeczytanie i zaakceptowanie w imieniu tych osób niniejszej Umowy oraz Polityki prywatności. Zachęcamy rodziców do nadzorowania dzieci w wieku poniżej lat 18 podczas korzystania z Internetu oraz do zapoznania się z rodzajami treści dostępnych w witrynach internetowych firmy Firefly oraz w ramach różnych usług oferowanych przez firmę Firefly. Rodzice powinni regularnie nadzorować korzystanie przez dzieci z poczty e-mail, czatu oraz innych sposobów komunikacji w Internecie i funkcji transakcyjnych.

Dzieci poniżej 13. roku życia

Czujemy się szczególnie zobowiązani do chronienia danych uzyskiwanych od małych dzieci. Zdecydowanie nakłaniamy rodziców do poinstruowania dzieci, by podczas korzystania z Internetu nigdy nie ujawniały swojego prawdziwego imienia i nazwiska, adresu ani numeru telefonu bez uzyskania na to zgody. Żadne informacje nie powinny być przesyłane do firmy Firefly przez osoby nieletnie w wieku do 12 lat. Firma Firefly nie będzie gromadzić ani świadomie przetwarzać danych osobowych przekazanych przez osoby nieletnie w wieku do 12 lat.

Jeśli dziecko w wieku do 12 lat chce podejmować działania w naszych witrynach internetowych lub jeśli chce korzystać z naszych usług, stawiamy wymóg, by przekazało adres rodzica lub opiekuna, abyśmy mogli powiadomić go i uzyskać z wyprzedzeniem zgodę lub inne wiarygodne zezwolenie.

Uwaga do rodziców

Osoby nieletnie w wieku od 13 do 17 lat powinny poprosić rodziców o przeczytanie Polityki prywatności i skontaktowanie się z nami, jeśli chcą oni uzyskać informację, potwierdzenie zachowania poufności lub komentarz dotyczący treści. W niektórych jurysdykcjach i okolicznościach może być wymagana wcześniejsza pisemna zgoda rodzica lub opiekuna w przypadku dzieci w wieku od 13 do 17 lat. W takich przypadkach podejmiemy działania w celu zapewnienia spełnienia tego rodzaju wymogów.

11. Spójność i bezpieczeństwo danych

Staramy się zachować wiarygodność, ścisłość, kompletność i aktualność danych osobowych przechowywanych w naszych bazach danych oraz chronić poufność i bezpieczeństwo tych baz. Środki bezpieczeństwa stosowane w naszych witrynach internetowych i w systemach komputerowych mają na celu chronienie przed utratą, niewłaściwym użyciem oraz zmienianiem danych, które użytkownicy nam przekazują. Przechowujemy dane osobowe użytkowników tak długo, jak jest to uzasadnione dla celów, dla których zostały zgromadzone lub zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi albo naszą polityką przechowywania danych. Mimo iż dołożymy wszelkich starań, by zapewnić ochronę poufności danych użytkowników, nie można zapewnić ich całkowitego bezpieczeństwa podczas przesyłania ich przez Internet. Zgodnie z powyższym nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek danych użytkowników z powodu błędów w transmisji, nieupoważnionego dostępu stron trzecich lub innych przyczyn pozostających poza naszą kontrolą.

12. Dostęp do danych

Po otrzymaniu od użytkownika pisemnego wniosku oraz informacji umożliwiających nam zidentyfikowanie jego danych osobowych, ujawnimy użytkownikowi jego dane osobowe (z uwzględnieniem wyjątków związanych z wymogiem ujawnienia w zapisach DPA).

Wnioski o usunięcie danych osobowych podlegają wszelkim obowiązującym wymogom prawnym lub zobowiązaniom wynikającym z zasad przechowywania dokumentów oraz wszelkim aktualnym umowom, które pozostają w mocy.

Jeśli użytkownik chce złożyć wniosek o wgląd do dotyczących go danych osobowych przechowywanych przez firmę FireFly, powinien przesłać wiadomość e-mail pod adres dataprotection@fireflyworlds.com.

13. Dane nieścisłe

Zachęcamy użytkowników, by dbali o dokładność i aktualność swoich danych osobowych, w związku z czym prosimy o regularne aktualizowanie wszelkich przekazanych nam informacji poprzez wysłanie wiadomości e-mail pod adres dataprotection@fireflyworlds.com lub napisanie do nas. Skorygujemy, zmienimy lub usuniemy wszelkie dane osobowe, o których nieścisłości poinformuje nas użytkownik, i powiadomimy innych odbiorców o koniecznych zmianach.

14. Łącza do innych witryn internetowych

W naszych witrynach internetowych i w usługach mogą znaleźć się hiperłącza do witryn internetowych, które nie są obsługiwane przez nas. Tego rodzaju hiperłącza są podawane użytkom wyłącznie w celach informacyjnych oraz by zapewnić im wygodę, co nie oznacza, że popieramy działania przedstawiane w tych witrynach internetowych stron trzecich, ani że jesteśmy jakoś związani z obsługą tych witryn. Nie kontrolujemy tych witryn internetowych i nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące tam praktyki ochrony danych i prywatności. Stanowczo zachęcamy użytkowników do zapoznania się z polityką prywatności przed skorzystaniem ze strony lub przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych.

W naszych witrynach internetowych znajdują się hiperłącza do innych stron. Możemy korzystać z technologii śledzenia, by ustalić, jak często użytkownicy klikają te łącza oraz które strony przedstawiane w naszych witrynach internetowych wyświetlają. Przypominamy, że ta technologia nie umożliwia identyfikowania osób. Dzięki niej możemy po prostu gromadzić dane statystyczne dotyczące używania tych hiperłączy.

15. Przesyłanie danych za granicę

Możemy przesyłać dane osobowe pomiędzy członkami grupy firm FireFly, a naszymi biurami oraz stronami trzecimi zajmującymi się przetwarzaniem, które mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) i przechowywać tam te dane. Jeśli dane osobowe użytkowników zostaną przesłane poza EOG i tam będą przechowywane, zadbamy o to, żeby odbiorca wyraził zgodę na zapewnienie poufności tych informacji i przechowywał je w bezpieczny sposób, zgodnie z wymogami DPA.

Przekazując nam swoje dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie, przesyłanie i przechowywanie w sposób wyjaśniony w niniejszej części.

16. Rezygnacja z subskrypcji

Mamy nadzieję, że użytkownicy będą zadowoleni z naszych usług. Jeśli nie chcesz już otrzymywać od nas informacji i chcesz być usunięty z naszej listy mailingowej, prosimy o kliknięcie w link w celu odsubskrybowania. Ukończenie procedury rezygnacji z subskrypcji może potrwać około dwudziestu ośmiu dni. We wszystkich wysyłanych informacjach marketingowych lub promocyjnych dajemy użytkownikowi możliwość wycofania zgody na przesyłanie tego rodzaju informacji w przyszłości. Należy pamiętać, że rezygnacja z otrzymywania od nas informacji dotyczących naszych produktów i usług może nie być korzystna. Użytkownik może na przykład nie uzyskać informacji o prowadzonych przez nas promocjach lub nowościach w naszych usługach.

17. Prawo właściwe

Niniejsza Polityka prywatności jest częścią zasad i warunków Regulaminu udostępniania naszych produktów i usług (wraz z Regulaminem serwisu pl.strongholdkingdoms.com) i w związku z tym prawem właściwym jest prawo angielskie. Użytkownik zgadza się na przekazanie wszelkich sporów wynikłych z korzystania przez niego z naszych witryn internetowych i usług pod wyłączną jurysdykcję sądów angielskich.

18. Opinie

Komentarze dotyczące niniejszej Polityki prywatności są mile widziane. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tej Polityki prywatności lub dowolnego elementu naszej usługi, zapraszamy do kontaktu pod adresem dataprotection@fireflyworlds.com.

Odwiedzając witryny internetowe firmy Firefly oraz korzystając z naszych usług internetowych, użytkownik potwierdza, że zaakceptował naszą Politykę prywatności. Jeśli użytkownik nie akceptuje niniejszej Polityki prywatności, nie powinien odwiedzać naszych witryn internetowych ani korzystać z naszych usług internetowych.

Ostatnia aktualizacja niniejszej Polityki prywatności: 7 czerwca 2018